Đăng ký thành công ^_^

Dành thêm 5s nữa để xác thực email với 3 bước đơn giản sau:

1.

Kiểm tra email đến

2.

Mở email của mình

3.

Nhấn nút xác thực

Hãy mở email bạn vừa dùng để đăng ký, mình vừa gửi đến bạn 1 email

Mở email của mình ra với tiêu đề : "Xác thực đăng ký bảng tin từ TrangDinhBlog"

Bạn hãy nhấn nút "COMFIRM SUBCRIPTION" trong email để hoàn thành đăng ký

2017 này | bạn muốn tìm hiểu phương pháp kiếm thêm $500/tháng với blogging ?

x